Protiepidemická opatření jsou náročná pro zdravé. O co obtížnější musejí být pro staré a těžce nemocné, proto vystoupení potěšilo dvojnásob. Došlo i na slzy radosti a dojetí.
P. S. Pacienti i personál měli roušky a muzikanti od nás byli daleko.

Robert Huneš,
ředitel o. p. s. Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích