Chcete se o Litochovicích dozvědět více?
Obec se skládá ze tří částí Litochovice, Neuslužice a Střitež. První písemná zmínka je z roku 1400, kdy se připomínají jako jedna z částí Volyňského panství proboštského statku pražské hradní kapituly a v jejím majetku je až do roku 1850. V bývalém dvorci v severní části návsi dosud stojí zachovalý správcovský dům s č. p. 1 jako venkovské sídlo správce statku pažské kapituly. Je to jednopatrový objekt z doby před začátkem 16. století. Opravený byl v 19. století. Někdejší existenci kaple v 1. patře severního přístavku připomínají zbytky malovaných paiastrů. Objekt je v dosti havarijním stavu.
K pamětihodnostem obce patří dál kaple sv. Floriána  a dům se štítem ve stylu selského baroka. V obci je obecní knihovna, kino, kulturní zařízení, dvě hřiště a funkční SDH.
U obce dřív těžili pegmality potřebné ve sklářském průmyslu. Dne 11. února 1641 po vydrancování západních Čech přišli do Volyně švédové a po jejich odtažení zůstalo 13 mrtvích a bezpočet raněných, Podolí vypálili a Litochovice a Čepřovice od nich značně utrpěli.
Nyní něco o škole, kdy v roce 1815 obce Litochovice, Neuslužice, Střítež a Čepřovice žádají o vyškolení z dosavadních školních obcí: Paračova, Volyně, Předslavic a Hoštic. Dne 15. 3. 1818 je povoleno zřízení výpomocné školy pro tři obce a to v Neuslužicích, ale jelikož zde nebyla k tomu budova a v Litochovicích v panském domě se místnost našla, škola zůstala zde. Ačkoliv byla založena pro Neuslužice nesla název Litochovická škola. Učitel dostal 70 zl. a 6 sáhů dřeva a prvním byl Josef Reitinger, a to od 1818 - 1829, po jeho úmrti nastoupil František Šulc podučitel z Volyně a byl zde do roku 1840 kdy odešel na farní školu do Hoštic a sem přišel podučitel z Volyně Václav Koubek, který odešel 1852 a nastoupil podučitel z Volyně Prokop Kuneš, který roku 1863 odešel do Čkyně a přišel  další podučitel z Volyně Ján Bartoš, který v roce 1866 zemřel po něm nastoupil v roce 1867 Čeněk Žippek z Hoslovic.
Dne 10.7.1873 žák 2. třídy Václav Brabec na pastvě dobytka by zasažen bleskem při němž zemřel. V roce 1874 je zde již 232 žáků a tak se žádá o zřízení dvutřídky.
Dne 22.12.1876 vykoupila obec Litochoviká od Matěje Rezka pozemek na stavbu nové školy. V roce 1877 schváleno školní radou ve Strakonicích i s povolením zřízení školy v Čepřovicích pro obce  Kakovice, Jiřetice, Koječín a Čepřovice (které dosud patřili k Litochovicím). V roce 1878 se jedná o výstavbě školy v Neuslužicích. A tak 15.3. 1880 je položen základní kámen Litochovické školy v Neuslužicích. Dne 16. července je ukončeno vyučování ve škole v Litochovicích a 30. září 1881 se otvírá nová budova v Neuslužicích. V kapli v Litochovicích je sloužena mše svatá a po ní se dítka v průvodu odebrala do Neuslužic, kde školu posvětil důstojný pan P. Josef Fišer. Dne 8. září 1890 je zvolena obecním výborem Místní školní rada a její složení až u Neuslužic.
Dle berní ruly zde bylo pět rolníků na statcích osedlých: Alžběta Homolková s 15 strychy rolí /osévala na zimu 5 strychů a na jaře 4/, Jan Horejší s 15 strychy rolí /5 + 5/, Bartloměj Suchánek s 15 strychy rolí /5 + 5/, Vít Miklas s 15 strychy rolí /5 + 5. / a Jiřík Vilan s 15 strych rolí /5 + 5/. Dva rolnické grunty byly pusté : Kovářovský s 20 strychy rolí a Šafránkovský s 15 strychy rolí, oba byly k panskému dvoru přičleněny. Ještě zde byli 4 chalupníci osedlý každý měl 10 strychů rolí a to: Pavel Kubíček, Mikuláš Schvach, Šimon Vácha a Šimon Soukup. Dále tří zahradníci: Jiřík Nesporka, Bartoloměj Babzděl a Bartoloměj Krejčí. Celkem zde bylo 151 strychů rolí /40 + 37/, rolníci měli dohromady 21 volů, 25 krav, 30 jaloviček, 52 ovcí a 26 sviní. Několik údajů z roku 1912, Obecní zastupitelstvo bylo společné s Neuslužicemi a Střiteží: rolník Vojtěch Šrámek - starosta, rolníci Josef Mařík a Jan Pilnáček - radní, dál členové výboru: Tomáš Kubička, František Kohout, Jan Vacek, Josef Masopust, Josef Kuchta, Vojtěch Lácha, Vojtěch Řezník, Václav Řezník a Vojtěch Ptáček, obecní sluha - František Bělohlav. Na hospodě byla Anna Marešová / i trafika/, kramářství měl Bohumil Heller, kovářem byl Josef Kuchta a byla zde místní odbočka Národní Jednoty Pošumavské.

Mnozí domorodci vzpomínají na dobu, kdy zde a v Čepřovicích natáčel v roce 1987 režisér Vít Olmer film "Páni Edisoni" a zde pak zejména před domem rodiny Vetíšků. Premiéra byla 1. prosince 1987 a snímek si u diváků téměř okamžitě získal slušnou oblibu. Jednu z hlavních postav si zahrál dnes uznávaný režisér Jiří Strach, kterému bylo tehdy 14 let. 

Jan Malířský