Již patnáct let pořádá KreBul, o.p.s. konference na téma pochodu smrti a multikulturní výchovy. Její další ročník proběhl v Prachaticích ve čtvrtek 20. října. 
V dopoledním bloku vystoupila za město Prachatice Hanka Rabenhauptová, která nejprve představila dokument o národnostech v Prachaticích, pracovní list, připravený přesně k tomuto tématu. Ve druhém příspěvku se pak věnovala otázce cest z Ukrajiny do Prachatic. K tomu si přizvala právě zástupce této komunity, kteří mluvili o svých cestách do Prachatic, jejich přijetí a zapojení do každodenního života i tématu války na Ukrajině.

O generacích X, Y, Z mluvil Jiří Gabriel Kučera. Příspěvek se věnoval faktu dnešní doby: Nikdy v historii lidstva nežilo najednou tolik různých generací (dítě, rodič, prarodič, praprarodič) - generací, které pamatují nacisty, komunisty, pražské jaro, normalizaci, sametovou revoluci, EU, či prožily divoké devadesátky, přes generaci vyrůstající v karanténě a online dotykovém prostředí. Proto je třeba změnit i nahlížení na téma holocaustu (až odejde poslední pamětník) i lidských práv všeobecně, jelikož špatné časy posílí silné lidi, silní lidé vytvoří lepší časy, lepší časy vychovají slabé lidi a slabí lidé nechají stvořit špatné časy.

V online vstupu jsme se přesunuli do Českých Budějovic, konkrétně do Salesiánského střediska mládeže. Pracovník centra Matěj Černý seznámil přítomné s tím, jak se jim daří zapojovat děti a mládež z Ukrajiny do běžného života, jaké aktivity pro ně připravují, a to včetně doučování, v otevřených klubech.

V odpoledním bloku jsme se vrátili k tématu holokaustu, díky kterému vlastně realizace konference vznikla. V prvním příspěvku jsme se seznámili s příběhem Judity Matyášové, která přítomným představila svou knihu „Přátelství navzdory Hitlerovi“. V té najdou čtenáři osudy českých dětí, které za války uprchly do Dánska a setkaly se po 70 letech. Autorka vyprávěla o tom, jak se k celému příběhu dostala i jak se celá mozaika příběhu skládala po jednotlivých dílcích do jednoho celku.

Eleónora Purubcová seznámila s příběhem Evy Umlauf, prvního dítěte, které se narodilo v koncentračním táboře v Novákách. Paní Eva se stala lékařkou a o svém příběhu napsala knihu s názvem „Číslo na tvém předloktí je modré jako tvoje oči“. Se svým příběhem přijela také mezi studenty Gymnázia v Prievidzi a navštívila přitom místo, kde stával koncentrační tábor Nováky. Ten připomíná pouze vzpomínková deska, jejíž instalaci iniciovalo občanské sdružení Spolu sme Prievidza.

Vzácným hostem byla paní Helga Hošková Weissová, akademická malířka, pamětnice holokaustu. Paní Helga byla v prosinci 1941 deportována s rodiči do Terezína. Zde jí otec předal blok se slovy „Maluj, co vidíš“. Díky tomu vznikla unikátní sbírka více jak 100 kreseb, které paní Helga jako dvanáctiletá nakreslila. Cesta paní Helgy pokračovala do Osvětimi a osvobození se spolu s maminkou dočkala v táboře Mauthausen. I ve svých téměř 93 letech vypráví svůj příběh mladším generacím, aby se nezapomnělo. „Když dnes vidím rodiny z Ukrajiny, jak přijíždějí s jedním baťůžkem, vracím se zase zpět do minulosti, kdy jsme přesně takto opouštěli svůj domov s rodiči. Je to strašné, to, čeho jsme se nejvíce obávali, se zase děje“, zakončila své vyprávění paní Helga.

KreBul spolupracuje již téměř tři roky na projektu „Stezka lidských práv“. Jedná se o spolupráci s rakouským Mauthausenem a italským městem Empoli, a to v rámci projektu, který je podpořen z programu Erasmus +. O projektu, jeho aktivitách a smyslu celé stezky informoval Jakub Imbera, který má za českou stranu projekt na starosti. Je také z větší části tvůrcem metodiky, kterou budou průvodci při provázení stezkou využívat.

Láskou proti nenávisti byl příspěvek Michala Dobiaše ze Slovenska. Ten se ve svém vstupu věnoval aktuálnímu dění na Slovensku po zabití dvou mladých lidí, příslušníků LGBTQ+ komunity.

Dobrovolník ze Španělska Felix, který nyní působí v Pelhřimově, v naší spřátelené organizaci Hodina H, vyprávěl o svých zkušenostech s příležitostmi pro mladé. Aktivně se zapojuje též v otázkách lidských práv, o kterých je potřeba neustále mluvit, protože ne všude a vždy jsou lidská práva naplňována.

Poslední příspěvek pak patřil představení krátkého spotu, který představuje hřbitov obětí pochodu smrti ve Volarech. „Jeho cíl je jasný, dostat toto pietní místo více do podvědomí lidí. Autorem spotu se stal Petr Krejsa, komentáře se pak zhostil Václav Malina. Video bude umístěno na sociálních sítích, webových stránkách, aby se k němu dostalo co nejvíce lidí. Nadále s ním budeme pracovat i ve svých aktivitách“, shrnul za organizátory Zdeněk Krejsa. Závěr konference tradičně patřil uctění památky zesnulých na hřbitově obětí pochodu smrti ve Volarech, kde účastníci položili květinu a tiše zavzpomínali na ty, kdo přišli o svůj život během válečných událostí.

Konference opět ukázala, jak pestré je téma multikulturní výchovy. Jak důležité je o tématu neustále mluvit, jak hledat nové formy, které zaujmou co největší spektrum lidí. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a předsedy Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašky. Zahájení se ujal v zastoupení Luděk Zíma, poradce hejtmana a podpredsednička Trenčianskeho kraja Eleónora Porubcová. Oba se shodli na důležitosti podobných akcí, které dostávají lidská práva a multikulturní aktivity do podvědomí veřejnosti, ukazují praktické příklady dobré i špatné praxe.

Děkujeme všem, kdo se letošního ročníku zúčastnili, děkujeme také Gymnáziu Prachatice a Střední pedagogické škole Prachatice za aktivní účast.

Konference byla realizována v rámci projektu Vzpomínka pro lidskost, který je finančně podpořen Jihočeským krajem a Nadačním fondem obětem holocaustu. Dalšími z aktivit je probíhající výstava na gymnáziu či poznávací cesta do Mauthausenu, která se uskuteční 31. října.

Za zaslání článku a fotek děkujeme Zdeňku Krejsovi z KreBul, o.p.s.