Chod pošty bude zabezpečovat Miroslava Koubová, která bude zaměstnankyní obce. Starosta obce vyjádřil spokojenost s tím, že přijala pracovní nabídku obce a bude zajišťovat provoz pošty.

Jan Pěsta