Klarinetový soubor Prachatice zahrál během měsíce května posluchačům v Klatovech v rámci Evropského festivalu duchovní hudby, poté cestoval do moravského Krnova, kde se konalo celostátní kolo pěveckých soutěží Hlas Čech a Moravy. Zde v kategorii klasický zpěv získala zpěvačka Petra Sovová třetí místo a v kategorii komorní zpěv se svými kolegyněmi za do doprovodu klarinetů místo druhé.

Z Krnova se poté vydal do Hradce Králové, kde se konal společný koncert tří hudebních těles - Novoměstské filharmonie, Komorního orchestru Univerzity Hradce Králové a právě Klarinetového souboru Prachatice. Tento koncert byl zaznamenáván a chystá se vydání těchto nahrávek na hudebních nosičích. Koncert se konal v rámci Národního festivalu hudebních těles.

Hned na začátku měsíce června pak absolvovali hudebníci z Prachatic koncert tří hudebních těles na státním zámku Bučovice na jižní Moravě. Tentokráte si společně zahráli s komorním orchestrem Kolegium Musicum z Brna a Komorním orchestrem Arthursa Nikische. Tento koncert proběhl za velkého nadšení přítomných posluchačů a soubor si za své výkony zasloužil závěrečný Standing Ovartion.

Krátká zastávka v Prachaticích byla ve znamení zahájení dnů duchovní hudby. Slavnostní uvedení této tradiční prachatické hudební akce proběhlo v prachatickém bývalém klášteře. Vedle této akce se konal ještě koncert v rámci prachatické Noci kostelů v Kostele sv. Jakuba.

V následujících dnech a týdnech čeká Klarinetový soubor Prachatice společný koncert s prestižním anglickým pěveckým sborem The Choir of St Catharine’s College. Tento sbor se může pochlubit význačnou a pestrou hudební tradicí, ve které hraje hlavní roli krása a harmonie zpěvu. Těžištěm činnosti sboru je kaple s jednou z nejlepších akustik v Cambridge a pravidelné týdenní bohoslužby Evensong, Eucharist and Compline („Noční písně“). Zpívají anglikánskou liturgii v její tradiční podobě, středověký gregoriánský chorál, někdy doplněno instrumentální komorní hudbou, která vytváří intimnější atmosféry. 
Sbor ve spolupráci s profesionálními instrumentalisty pravidelně koncertuje, často z hlavních sborových děl, jako jsou Monteverdiho nešpory a Mozartovo Requiem. Sbor se také pustil do série nahrávek pro nahrávací společnost Resonus, z nichž nejnovější – ze soudobé adventní a vánoční hudby – vyšla na podzim 2020. Koncerty a nahrávky sboru, vzdělávací a komunitní práce, si získaly obdiv pro své kouzlo a dokonalost. Pěvecký sbor vystoupí pod vedením sbormistra Edwarda Wickhama za klavírního doprovodu Alexe Walece a Juna Rippona. 

Klarinetový soubor Prachatice je oproti pěveckému sboru české hudební uskupení skládající se z klarinetistů Jana Hovorky, Petra Chalupského, Tomáše Janouška, Víta Neužila a zpěvačky Petry Sovové. Soubor v letošním roce oslavuje šestnáct let svého působení, během kterého získal řadu prestižních ocenění na mezinárodních hudebních festivalech. Je držitelem čtyřiadvaceti zlatých cen festivalů, které přivezl z evropských zemí.
Jeho repertoár je všestranný, věnuje se jak hudbě klasiky, tak swingu, jazzu, filmové a muzikálové tvorbě. Právě mix těchto žánrů má přichystaný pro společný koncert v Českém Krumlově. Koncert se bude konat 2. července 2022 od 15 hodin v Prokyšově sále Městské knihovny v Českém Krumlově.

Pro domácí posluchače je pak připraven Letní koncert v Záblatí u Prachatic, který se bude konat 5. července 2022 od 18 hodin v Kostele sv. Jana Křtitele. Tento koncert bude sestaven multižánrově a zazní zde různé styly a žánry.
Další důležitou akcí souboru bude účast na Mezinárodním hudebním festivalu v Bratislavě. Zde se představí soubor v několika koncertních výstupech. Tato akce bude probíhat mezi 6. - 8. červencem 2022. 

Srdečně zveme na některý z našich koncertů.
Za Klarinetový soubor Prachatice Jan Hovorka