Vlastně je otevřená celoročně. Schází se zde lidé při akcích jako je Piknik proti samotě, sportovní hry, hudební vystoupení, adventní neděle, výstavy SeniorPoint Prachatice se do Víkendu otevřených zahrad a otevírání Mezigenerační zahrady zapojuje již několik let.

Rok letošní byl ozvláštněn renovací zahrady. Společnost Kaufland a Nadace Via věnovali v rámci grantové výzvy „Už to roste, už to klíčí“ finanční prostředky ve výši 64 tisíc korun na úpravy Mezigenerační komunitní zahrady při KreBul.

A proč komunitní zahrada? Tak například ženy z Komunitního centra Na půdě, pod MAS Šumavsko přidaly ruku k dílu a do květináčů zasadily rostliny donesené ze svých zahrádek, nebo členové Klubu zdravotně postižených Prachatice připravili, nastříhali větvičky, donesli písek a náplně do hmatového chodníčku. A mezigenerační – komunitní zahrada také proto, že se v ní schází děti, dospělí, senioři. Přišel místostarosta města Jan Kotrba, zastupitel a ředitel společnosti KreBul Zdeněk Krejsa, zástupce Komise sociální a prevence kriminality Jindřiška Pokorná, a mnoho dalších hostů, náhodných kolemjdoucích a pozvaných přátel.

A k jakým proměnám vlastně v zahradě došlo? Vybudoval se a naplnil hmatový chodníček, pás keřů s borůvkami, rybízem a angrešty, vysadily se trvalky do vyvýšených truhlíků, osadila se nově bříza kulatou lavičkou, u lípy byla odstraněna podpůrná konstrukce, nakoupeny byly nové stoly a židle, osazena byla všechna okna kvetoucími květinami, ostříhán byl motýlí keř, několikrát posečená tráva, zametené chodníčky, instalované sudy na dešťovou vodu na zalévání, osazeny květináče rostlinami, které si dobrovolníci přinesli, vykopán a srovnán terén u domu, vyložen kameny, usazen byl kuželník, ostříhán břečťan, přenesena knihobudka, ukotven stolek k jednání, zavěšena zvonkohra z keramiky na strom, nainstalováno pítko pro ptáčky, usazen hmyzí domeček a také nová budka pro ptáčky, nově nainstalována venkovní výstava fotografií a nařezané dřevo na oheň.

Velké poděkování patří společnosti Kaufland a Nadaci Via za poskytnuté finanční prostředky a dárkový poukaz na nákup občerstvení, městu Prachatice, Technickým službám města Prachatice, Ivanu Koubovi, Jakubovi Imberovi, Jiřímu Gabrielu Kalimovi, Zdeňkovi Krejsovi a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na pracích v zahradě. Otevření zahrady znamenalo nejen seznámení se změnami zahrady, ale také venkovní výstavou fotografií z proměny, výstavou fotografií Umíme se postavit na vlastní nohy. K výstavě Klára Kavanová Mušková řekla: „Je to báječný nápad, jak tímto způsobem ukázat světu potřebnost, hloubku a zároveň křehkost těchto lidí. K zabavení se byla nabídnuta dílnička s malováním kamínků. A také sport, který se v zahradě nabízí, ať jsou to kuželky, šipky, balanční prkno či běžky."

Nechyběla dobrá nálada, zpěv nevidomých sester Marie a Jarmily Šímových, dobrá káva, čaj z meduňky, přímo ze zahrady. Všichni, kdo se v zahradě zastavili, dostali dárek v podobě semínek k zasazení. Klára Kavanová Mušková závěrem všem návštěvníkům a prachatické komunitní zahradě popřála spoustu květů, motýlů, včelek, vláhy a nálady lidí v ní pracovat, dýchat, odpočívat a pobývat.