Na začátku všeho byla neskromná a obrovská prosba. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Projekt Ježíškova vnoučata přání ve středu 15. ledna splnil. Ozval se skvělý tým zaměstnanců masokombinátu Kaufland Modletice a vše vzal do svých rukou. 
Klienti i zaměstnanci se na ten den moc těšili, oběd zkrátka lákal, sliny se sbíhaly. Pro některé to byla opravdu dlouhá chvíle čekání, ale ostatně bez toho by nebylo  těšení tím opravdovým. Chuť na všechny ty dobroty byla obrovská. To, co všichni z Domova matky Vojtěchy a Hospicu sv. Jana N. Neumanna ve středu společně prožili, předčilo veškerá očekávání. Pavel Oršuliak, společně se svou kolegyní Ivanou Dvořákovou přivezli skvělé jitrničky, jelítka, ovar, tlačenku a polévku.

A o čem že to jejich hodování hlavně bylo? Jak by se na první pohled mohlo zdát, tak o dobrém jídle, plných bříškách, mastných bradách a boulích až za ušima. Ale chyba lávky… Bylo to o dobré vůli, dobrém srdci a dobrých lidech. Bylo to o uvědomění si mnoha momentů, které často bereme jako samozřejmost, když nám slouží zdraví a jsme plni síly. Vyslovené přání s naději, že třeba sebevíce nereálná myšlenka může být pro druhého výzvou k podpoře těch, kteří dnes již v důsledku nejrůznějšího onemocnění nemohou prožívat život takový, jaký kdysi, padlo na úrodnou půdu.
Mnozí z klientů prachatického zařízení se přenesli zpátky do časů, kdy zabijačka pro ně byla nevšedním momentem často chudého života, momentem hojnosti a veselí. 

Když jsme na počátku všeho o něco prosili, nesmíme zapomenout poděkovat. Určitě všem zaměstnancům masokombinátu Kaufland Modletice. A také vám, klientům a pacientům, protože bez vás, bez vašich rozzářených očí, spokojených úsměvů a prázdných talířů by toto setkání nebylo takové, takové parádní.

Markéta Nováková