Mnozí z návštěvníků tyto vesnice pamatují a v některých se i narodili a žili. Přednáška byla rozdělena do dvou částí. První část nazvaná "Šumavské šlágy" obsahovala vyprávění o obcích Cudrovice, Blažejovice, Mlynářovice, Krejčovice a Milešice. V druhé části pan Pulkrábek hovořil o území zvaném "Kraj šumavských lat," kde se jednalo o vesnice mezi Horní Vltavicí a Borovou Ladou. Mnohé z těchto vesnic již neexistují vůbec a nebo se dochovaly jen malé části. Přednáška byla velice zajímavá a bylo i mnoho dotazů.


Ludmila Bicanová, zástupkyně ředitelky MěK Prachatice