Děti získaly nejprve kartičku se svým jménem a musely projít 12 stanovišť, kde je čekaly různé úkoly. Například chytání rybiček, chození na chůdách, stříkání z hadice na cíl, střelba ze vzduchovky, slalom, zatloukání hřebíků nebo skákání v pytli. Po splnění všech úkolů vyměnily kartičku za číslo, které si vytáhly z klobouku. Prozatím ještě netušily, že číslo ukrývá balíček s cenami, které pro ně pořadatelé připravili. Tímto velké díky patří všem, kteří na akci přispěli a také sponzorům, kteří věnovali dárky dětem. 
Hravé odpoledne v Hrabicích se skutečně vydařilo. Osmatřicet dětí statečně prošlo plněním úkolů a získalo tak svoji odměnu. Nechyběla ani ukázka malých hasičů, kteří pod vedením velitele hasičů Pavla Mrázka předvedli statečný zásah při hašení hořící budovy. Naštěstí jen papírové, ale byli naprosto skvělí. Závěrem jsme si opekli špekáčky a odvážlivci si mohli vyzkoušet, že udržet hasičské hadice plné proudu vody, to rozhodně není žádná legrace. Odměnou byla ukázka hasičského vozu a pro pořadatele spokojené úsměvy dětí i dospělých.   

Petra Litvanová