Podnět k založení hasičského sboru ve Vacově vzešel z místního čtenářského spolku. Dne 30. dubna 1893 byl ustaven hasičský výbor a o necelé tři měsíce později, 23. července 1893, se konala ustavující valná hromada za přítomnosti 23 členů. Začala se psát dlouhá historie vacovského hasičského sboru.

Pracovní náplní dobrovolných hasičů není dnes jen výcviková a zásahová činnost. Hasiči se významně podílejí na kulturním dění v obci. Pořádají plesy, taneční zábavy, diskotéky, masopustní průvody, stavění májky nebo oblíbený velikonoční turnaj v karetní hře „kačaba“. Pravidelně také pomáhají se zajištěním srpnové i prosincové vacovské pouti.
Nesmíme opomenout ani soutěžní činnost, ve které vynikají v posledních letech zejména naše děti a mladí hasiči, kteří už dětským týmům odrostli a zařadili se do kategorie dospělých. Soutěží mladí chlapci a úspěch sklízela letos i naše mladá děvčata, která vyhrála Podboubínskou hasičkou ligu. 

V červnu 2018 proběhl první ročník dětské pohárové soutěže v požárním sportu u koupaliště v Rohanově. Pořádajícím byl SDH Vacov a soutěž byla zařazena do Šumavské hasičské ligy. Tato akce už má za sebou kromě premiéry i další dva ročníky.

Členská základna SDH Vacov čítá v poslední době přes sto členů. Čísla ukazují, že se v posledních letech rozrůstá především o nejmladší generaci, což je velmi pozitivní zjištění. Velkou zásluhu na tom mají všichni, kteří se na práci s mládeží podílejí. Naše práce zde ale nekončí. Čeká nás ještě další zodpovědný a nelehký úkol – mladou generaci vychovat a udržet v našich řadách i během dospělosti.

Veškerá činnost, které se hasiči věnují, je dovedla mimo jiné až k anketě Dobrovolní hasiči roku 2022. Svůj hlas můžete hasičům z Vacova dát i vy. Více se dočtete ZDE.

Za poskytnutí fotek a článku děkujeme SDH Vacov