Pokus se na ni budete chtít vypravit, hledejte ji na vysoké skále v překrásné přírodě nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy mezi městy České Budějovice a Český Krumlov.
Hrad je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných středověkých památek v České republice. Jméno Dívčí Kámen je pravděpodobně starší než hrad, který zde byl postaven. Vyplývá to z listiny z roku 1349, jíž Karel IV. dovoluje bratřím Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka postavit v Českém království hrad, nazvaný v českém jazyce Dívčí Kámen. Rožmberkové toto jméno, podle tehdejší módy, poněmčili na Maidštejn.

Výstavba hradu probíhala nepochybně velmi rychle. První zmínky o purkrabství se objevují již o 11 let později, roku 1360. Přestože byl hrad na svou dobu moderním a pohodlným obydlím, nikdy se nestal trvalým sídlem vrchnosti, jeho funkce byla především mocensko-správní. Roku 1394 zde byl krátce vězněn král Václav IV.

Pokud se budete chtít na Dívčí Kámen vypravit osobně, počítejte s procházkou. Pěšky se na zříceninu dostanete z Třísova nebo Holubova po naučné stezce.
Pokud se vám ale na hrad zatím nechce, můžete si jeho fotky prohlédnout v naší galerii. Na Dívčí Kámen se za vás vypravil tentokrát Jan Dušek, kterému za snímky děkujeme.