Firemní dobrovolnictví našeho Městského úřadu Prachatice bylo společně s Dobrovolnickým centrem Prachatice oceněno Ministerstvem vnitra ČR na základě návrhu Regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj. Úřad získal diplom: „DOBROvolnictví v době pandemie“, a za jednotlivce byl v rámci kraje za jednotlivce oceněn Karel Bušta z ADRY. Setkání s dobrovolníky a zároveň s navrhovateli a dalšími vzácnými hosty proběhlo 28. června 2022 na prachatické radnici.

Úvodní prezence koordinátorky firemního dobra na úřadu ukázala souhrn několika desítek aktivit od roku 2011, který by v té době vyhlášený Evropským rokem dobrovolnictví. V témže roce vzniklo Dobrovolnické centrum Prachatice. Od roku 2017 je v organizačním řádu zakotveno firemní dobrovolnictví. Již několikrát byl úřad oceněn za dobrovolnické aktivity např. Národní sítí zdravých měst, v Ceně Makropulos, podpořeno dobrovolnictví bylo i v rámci projektu a ceny za titul Obec přátelská seniorům.

Na úřadu se průběžně zapojuje přes 50 % zaměstnanců do různých výzev, aktivit, někteří jsou i dlouhodobými pravidelnými dobrovolníky.

Lucie Kozlová, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro sociální oblast, která má ve své sekci i dobrovolnictví, navštívila náš úřad a předala ocenění tajemníkovi Městského úřadu Prachatice Radimovi Roučemu. Lucie Kozlová povyprávěla i svůj vlastní příběh dobrovolnictví – léta dobrovolně pomáhá na krizové lince důvěry. Poděkovala, a to velmi, všem dobrovolníkům, nejen z úřadu, ale i Dobrovolnickému centru Prachatice.

Tajemník Městského úřadu Prachatice Radim Rouče řekl: „Jsem rád, že mohu pracovat s lidmi, kteří dokáží nad rámec své práce dávat svůj um, čas druhým“. K poděkování se připojili i místostarostové Jan Klimeš a Miroslav Lorenc.

Jiří Gabriel Kučera představil Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj, jeho význam. možnosti, nabídky – webové stránky: www.rdcjk.cz .

V návrhu na ocenění úřadu zaznělo: „Městský úřad Prachatice v době pandemie zřídil nonstop krizovou linku, psychosociální pomoc, koordinoval dobrovolníky i pomoc samotnou, získával materiál na šití roušek, které šilo DC Prachatice a řada dalších dobrovolníků z města, distribuoval tento hotový výrobek potřebným, vytvořil seniorskou obálku s rouškou, dezinfekcí a informacemi a předával do schránek potřebným, distribuoval materiální a potravinovou pomoc i ochranné pomůcky, vytvořil s dobrovolníky video pozdravy „Dárek od nás, pro Vás“ pro kabelovou televizi, pekly se štrůdle pro zdravotníky, společně s DC děkovaly dobrovolníkům, uspořádaly a zapojily se do výstav, registrovaly na očkování, zajišťovaly nákupy pro seniory i pomoc v domácnosti, zajistily dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením, pomáhaly s trasováním, přitavily nejeden koncert pod okny, na schodech pro klienty sociálních zařízení, či zdravotníky a sociální pracovníky, atp.
V době vládních opatření se z obou skupin stal jeden celek, kdy tato spolupráce byla jedinečná a jedna druhou doplňovala, doplněna byla i řadou dalších dobrovolníků a organizací a ukázala se síla spolupráce, solidarity. Zapojili se dobrovolníci formálně i neformálně a nyní je toto ocenění důkazem a příkladem dobré praxe.“

Jak zaznělo na setkání – cenu jednotlivce získal Karel Bušta, za službu druhým, kterou mu umožňuje ADRA, která mu je blízká právě pro svou křesťanskou cestu. Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice propojuje lidi ochotné pomáhat, s těmi, kteří pomoc potřebují. Cenu předali Zdeněk Krejsa, ředitel společnosti KreBul a Jiří Gabriel Kučera, DC Prachatice a RDC pro Jihočeský kraj.

Na průřez setkání se můžete podívat v TV Prachatice v dokumentu Jana Voldřicha, či vyslechnout reportáž Kristýny Baršíny na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.

Dobrovolníci, jen tak dál. Děkujeme. Děkujeme i navrhovatelům, že si všimli…

Hanka RH+ Rabenhauptová, Prachatice