Děti mají před sebou dohromady 10 lekcí plavání a věřte, že první plavání si moc užili. Nikdo nezůstal na souši (kromě paní učitelek, které to sledovaly zpovzdálí a všem moc fandily). Někteří už byli dokonce ve velkém bazénu a zkoušeli do něj skákat. Těšíme se, co nám přichystají paní plavčice na dalších lekcích, neboť pro děti mají přichystaný program plný zábavy. V dubnu nás čekalo nejenom sportování, ale také jsme vyrazili za kulturou do Městského divadla. Divadlo má obrovskou moc a kouzlo zprostředkovat nám svět viděný jinýma, možná krásnějšíma očima. Děti se prostřednictvím těchto akcí učí nejenom etiketě správného chování ve společnosti, ale taktéž rozvíjí své estetické cítění, fantazii, komunikační dovednosti a mnoho dalšího. 24. dubna jsme se ocitli v divadle, které bylo plné kouzel a s velkou zvědavostí a napětím jsme sledovali pohádku s názvem Malá čarodějnice. Dubnový program byl opravdu pestrý! Předškolní děti se zúčastnily výukového programu na Dřípatce, který si pro ně přichystala lektorka Šárka Frantová. Program s názvem O motýlkovi byl pro děti velmi přínosný a na vlastní kůži si vyzkoušely, jaké je to být motýlkem. Samotný příchod lektorky byl pro děti velkou motivací, neboť nás přivítal krásný Motýl Modrásek. Děti hltaly každé motýlí slovo. Společně s motýlkem jsme prožili jeho zázračný vývoj od vajíčka přes housenku a kuklu. Zahráli jsme si motýlí hru na sání nektaru a také jsme se naučili základní druhy motýlů podle jejich barev.

Dubnové akce v Mateřské škole v České ulici v Prachaticích.Dubnové akce v Mateřské škole v České ulici v Prachaticích.Zdroj: Petra Šicnerová, Marika Šmajclová, Martina Lišková

Jééjéé, to byla krása! Hotová slast pro oči. Na závěr se děti šly seznámit se zvířátky, které na Dřípatce mají. 22. dubna se celosvětově slaví Den země, v tomto duchu se nesl i tematický den v Paraplíčku. Program plný stanovišť zorganizovaly paní učitelky z 1. třídy, Bc. Štěpánka Machová - Žižková a Bohuslava Jindráková. Na úvod jsme si zazpívali písničku Chválím tě Země má, následovalo plnění úkolů od poznávání přírodnin pomocí hmatových sáčků, k rozlišování, co je pro naši Zemi správné a co ji zase škodí, dále jsme pozorovali pod lupou živou a neživou přírodu až po upevňování poznatků o znalostech třídění odpadků. Na závěr jsme se celá školka Paraplíčko sešli v amfiteátru a společně jsme si zatancovali. Krásné dopoledne umocněné slunným počasí jsme si moc užili. Třetí a čtvrtá třída se ve školce rozloučila se studentkami ze Střední pedagogické školy, které nás provázely celým školním rokem. Studentky si v Paraplíčku plnily své povinné praxe. Měly tak prostor si vyzkoušet, jaké je to být učitelkou v mateřské škole. Každý čtvrtek dopoledne si pro děti přichystaly program, kde si společně hrály, cvičily, zpívaly, povídaly a společně se vzdělávaly. Všechna tato setkání děti moc obohatila. Naposledy jsme se s nimi setkali ve vesmíru, kde se děti ocitly mezi kosmonautkami a ty jim také předaly diplom. Čáry, máry pod kočáry ať jsou děti z 2. třídy čarodějkami a čaroději. A představte si, že se tak podle kouzla stalo! V pátek 28. dubna děti přiletěly na svém koštěti a všichni byli převlečeni do čarodějnického hábitu a klobouku. Celý čarodějnický slet zorganizovalo hlavní čarodějnické veličenstvo, paní učitelka. Petra Šicnerová.

Hmm, myslím, že v takovéto třídě by nechtěl být žádný smrtelník. I ten nejodvážnější by se tam bál. Celé dopoledne určitě společně míchali lektvary, létali na koštěti a přemýšleli nad novými kouzli. Čarodějnický rej si všichni moc užili a nikdo nebyl upálen. A přesně tak si děti z druhé třídy Paraplíčka užily čarodějnický den.