RDC v prezentaci každému jednotlivě představilo pilotní projekt, tedy snahu vytvořit příznivé prostředí pro rozvoj dobrovolnictví v České republice, s kvalitní infrastrukturou tvořenou zejména regionálními dobrovolnickými centry, které budou přispívat k profesionalizaci managementu dobrovolnictví a zkvalitňování dobrovolnické činnosti: Vytvoření webové stránky, databáze dobrovolníků a organizací a jejich vzájemnému propojení, zprostředkování nabídky a poptávky, podpora propagace, vzdělávání a především představení RDC jako partnera samosprávy.

Den otevřených dveří provázela výstava, která prezentovala lokální dobrovolnická centra s akreditací, jejich webové stránky či fotografie z akcí a aktivit. Mluvilo se o možnostech zapojení, spolupráce a především dobrovolnictví a zkušenostech každého návštěvníka. Výstava bude k vidění v prostorách (Zlatá stezka 145, Prachatice) celý měsích duben. 

Za RDC pro Jihočeský kraj Jiří Gabriel Kučera