Ten přinesla pod klenbu kostela Dobrá Zpráva. Pěvci a hudebníci z Volar na závěr svátečních dní s sebou přinesli koledy, spirituály, vánoční melodie i písně. Zaplněný kostel lidmi pěvci i hudebníci naladili a povznesli do zbytku roku letošního, ale i toho přicházejícího. „Sváteční dny skončily a my jsme přišli, abychom vás potěšili zpěvem, hudbou a písní,“ řekla na úvod mluvčí souboru a lidé seděli, poslouchali i zpívali. Písně známých i neznámých autorů i Biblické příběhy v hudebním provedení nadchly a rozehřály. Dobrá Zpráva skončila koledou Narodil se Kristus pán a společně se sborem si ji zazpívali všichni přítomní posluchači. Pomyslný zvon na konec jako v pohádkách zazvonil adventním dnům i odcházejícímu roku. Byl to úchvatný závěr úspěšného roku 2019. Za koncert na závěr poděkovali lidé spontánním potleskem.

Ladislav Beran