První den proběhl formou setkání organizací, které pracují s dobrovolníky. Cílem bylo sdílet mezi sebou příklady dobré a špatné praxe, přiblížit si fungování jednotlivých organizací i toho, s čím se kdo potýká, poznat se neformálně.

Druhá část pak byla věnována prezentacím a představením konkrétních dobrovolnických počinů. Této části se zúčastnila také náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlová, která je mimo jiné také aktivní dobrovolnicí. „Jsem ráda, že dobrovolnictví v kraji funguje. Jsem připravena jednat o tom, jak by kraj mohl být na poli dobrovolnictví nápomocný. Určitě budou následovat další jednání, kde o tomto budeme diskutovat“, připomněla ve své zdravici. 

Druhý den jsme se pak přesunuli do kampusu Jihočeské univerzity, kde proběhl veletrh dobrovolnických příležitostí v kraji. Zahájení se ujal rektor Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek. „Jsem rád, že jsme mohli poskytnout zázemí univerzity pro prezentaci dobrovolnictví. To je v naší společnosti velmi potřebné, jak ukazují události posledních let. Přeji vám všem, abyste vždy měli dostatek dobrovolníků a aby mezi nimi byli i naši studenti,“ shrnul ve své úvodní řeči.

Součástí prezentace organizací, které s dobrovolníky pracují, byla k vidění také výstava s názvem „Dobrovolnictví v Jihočeském kraji“, kde je k vidění foto prezentace 28 různých subjektů a příkladů dobré praxe ze sociální, kulturní, sportovní, vzdělávací oblasti. Výstava tak ukazuje, že dobrovolníci nejsou jen v sociálních službách, jak si možná mnozí myslí.

Během celého dne bylo připraveno několik vstupů s odborníky. Své prezentace tak připravili - za město Prachatice a firemní dobrovolnictví Hanka Rabenhauptová, Ministerstvo vnitra ČR zastoupila Nataša Diatková, mezinárodní dobrovolnictví představil dobrovolník Clemens z partnerské organizace Hodina H z Pelhřimova, představen byl také studentský spolek zahraničních studentů, který působí na Jihočeské univerzitě, rady a doporučení, jak pracovat v současné ukrajinské krizi představila ředitelka Multikulturního centra v Praze paní Zuzana Schreiberová. 

Studentům i veřejnosti se v krátkých vstupech představily také jednotlivé organizace, které si u svých stánků připravily řadu materiálů, ale také cenných rad, doporučení, aktivit… i drobných dárků či výrobků, které si přítomní mohli zakoupit a tím podpořit některou z aktivit.

Dny dobrovolnictví byly určeny všem bez rozdílu věku, kdo chtěl zjistit o dobrovolnictví něco více, najít třeba inspiraci na využití svého času a zapojení se do dobrovolnických výzev. To, co řada umí, je například darovat peníze, darovat materiální pomoc. To, co je však k nezaplacení, je lidský čas – čas věnovaný pomoci druhým. A mnohdy nemusí jít o dlouhé hodiny, někdy postačí hodina za týden, která cíleně může někomu pomoci, udělat mu den či život veselejší, šťastnější.

Poděkování patří všem, kdo se dnů dobrovolnictví zúčastnili. Ať samotné organizace a instituce, které se zde prezentovali, hosté, kteří měli připravené své vstupy, Jihočeskému kraji, Jihočeské univerzitě, Dobrovolnickému centru ADRA České Budějovice (které poskytlo zázemí), organizacím, jež se zapojili do připravené výstavy, partnerům a všem, kteří přišli dobrovolnictví podpořit, dozvědět se o něm trochu více.

Chcete-li vědět o dobrovolnictví v Jihočeském kraji více, můžete využít web rdcjk.cz, kde naleznete také databázi organizací které pracují s dobrovolníky, můžete zde nabídnout svůj čas jako dobrovolník.

Sledovat můžete také facebookový profil Jihočeský Dobrovolník, kde najdete zajímavosti z oblasti dobrovolnictví v kraji.

Partnerem Dnů dobrovolnictví se stala Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích a také Jihočeský kraj. Mediálním partnerem Hitradio FAKTOR a Českobudějovický deník.

Dny dobrovolnictví byly realizovány v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR: „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, podpořeném z prostředků Evropské unie.

 

Zdeněk Krejsa a Jiří Gabriel Kučera - Regionální dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj