Divočáci jsou velmi přizpůsobiví, ovšem také velmi plaší. Naše původní populace byla téměř vyhubena, ale po 2. světové válce se k nám rozšířil západoevropský typ.
S nárůstem pěstování kukuřice a řepky se divočáci rozšiřují na zemědělsky obdělávané plochy a na polích způsobují vážné škody. Z mysliveckého hlediska patří mezi nejvíce lovenou spárkatou zvěř.
Pro odvahu dospělých divočáků, jsou někdy nazýváni „rytířskou zvěří“. Setkání s nimi je vždy velikým zážitkem.

František Novotný