Co skrývá kouzelný pytel a kouzelný košík? To byla otázka, na kterou měly odpovídat a poznávat podle hmatu, co se tam ukrývá a co tam šustí. Bylo to seno a jiné krmivo pro zvířátka. Ale děti zde nalezly i předměty, které do lesa nepatří a zvířátkům by uškodily.

Děti měly za domácí úkol, přinést do školky nějaké krmivo pro lesní zvířata – kaštany, mrkev, kukuřice, obilí, jablka a jiné.

Další den se nachystaly na vycházku do přírody. Šlo se do zámeckého parku, naučnou stezkou do lesa a k rybníku zvanému „U jitrnice“. Na začátku stezky děti jmenovaly některé živočichy, kteří se vyskytují v parku u Zdíkovského potoka a u rybníka – jsou to ledňáček říční, ropucha, skokan hnědý, ještěrka, užovka obojková, zmije, slepýš a jiné.

Odvážně nesly krmivo a seno po dřevěné lávce přes potok, kolem rybníka až do lesa, kde připravily pohoštění pro zvířátka. Také je zaujalo, co se skrývá pod kůrou stromů a co vyrostlo na kmeni. Byla to dřevokazná houba choroš. Osahaly si také lišejník a heboučký mech.

Nejen zvířátka, ale i děti ochutnaly malou svačinu a plné dojmů odcházely zpět do školky.

Za zaslání příspěvku děkujeme Jiřině Froydové