Děti ze Základní školy ve Zdíkově společně se svými kamarády z německé Pasterwitz Schule v Hohenau zpívaly v prosinci ve velkém radničním sále v Pasově za doprovodu kytary dvojjazyčnou píseň Michaely Vacíkové Píseň pozdravů.

Děti, učitele a ředitele obou škol – paní Utu Hoffmann a pana Zdeňka Kluibra přivítal na radnici starosta Pasova pan Jürgen Dupper. S dětmi si popovídal o příchodu čertů a Mikuláše, společně porovnali sněhovou nadílku v Pasově a obou městečcích a také připomněl dlouholeté partnerství Pasova s naším krajským městem České Budějovice, které trvá již od roku 1993.
Poté se všichni přesunuli do malého radničního sálu, kde se krátce dozvěděli o historii města a mohli si prohlédnout obraz znázorňující soutok tří řek – Dunaje, Innu a Ilzu.

Po ukončení návštěvy radnice čekala děti procházka Pasovem, návštěva tradičních adventních trhů Christkindlmarket, společné plnění poznávacího kvízu a oběd ve škole v Hohenau.

Cesta do Pasova dětem umožnila nejen návštěvu tohoto krásného města, ale především možnost poznat nové kamarády. Do této doby si děti stačily mezi sebou vyměnit první dopisy, a proto se na sebe už velmi těšily. Zdíkovští žáci si tak mohli ověřit své jazykové dovednosti německého jazyka, a protože ve škole v Hohenau probíhá výuka českého jazyka, německé děti jim odpověděly na oplátku česky.

Tento předvánoční výlet se mohl uskutečnit za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Obě školy tak mohly navázat na úspěšné téměř tříleté setkávání v rámci projektu Dva jazyky – jedna myšlenka, po jehož ukončení byl vzájemný kontakt přerušen a poznamenán covidovou izolací.

Za článek děkujeme ZŠ Zdíkov