Projektový den Sportovní den v přírodě se uskutečnil 15.11. 2023 a zúčastnili se ho žáci 2. a 3. třídy Základní školy Zdíkov a žáci 3. třídy z německé školy v Hohenau. Návštěva z Hohenau byla oficiálně přivítána ředitelem školy Zdeňkem Kluibrem a žáky, kteří navštěvují kroužek německého jazyka. Ti si připravili krátký uvítací proslov v německém jazyce. Poté se děti přesunuly do šaten a po krátké prohlídce školy zavítaly do 2. a 3. třídy. Pak si všichni společně zazpívali v učebně hudební výchovy českoněmeckou Píseň pozdravů a vzájemně se představili v jazycích, jejichž základům se obě školy na prvním stupni v rámci zájmových útvarů nebo výuky učí. Ve Zdíkově německy a v Hohenau česky. Po svačině následovalo dopoledne věnované sportovnímu klání. V důsledku nepřízně počasí musela být zvolena druhá varianta programu, na kterou byl předem připraven náhradní plán v tělocvičně. Zde byli žáci obou škol rozděleni do smíšených týmů. Jejich úkolem byla práce na několika stanovištích. Každý tým obdržel kartičky s instrukcemi a volnými poli, kam po splnění disciplíny byly zapsány body. Děti plnily úkoly jak samy, tak ve vzájemné spolupráci. U jednotlivých stanovišť vypomáhali žáci z 8. třídy, kteří zároveň zapisovali body, radili malým sportovcům a povzbuzovali jednotlivé týmy. Na závěr pak děti utvořily ze svých těl na podlaze tělocvičny nápisy CZ a DE a po zhodnocení soutěže byly za své sportovní výkony oceněny zlatou čokoládovou medailí.

To už ale nadešel čas oběda, a proto se děti opět převlékly, umyly si ruce a zavítaly do školní jídelny, kde pro ně byly jako hlavní chod přichystány buchtičky se šodó, které chutnaly jak malým, tak všem velkým strávníkům, a to nejen českým, ale i německým. Po obědě pak na děti čekal výstup na javornickou rozhlednu. Počasí se naštěstí na chvíli umoudřilo. Po příjezdu na Javorník přestalo pršet a chvílemi dokonce vysvitlo sluníčko. Cestou na rozhlednu si žáci obou škol mohli prohlédnout javornickou kapličku a popovídat si na téma, proč je důležitý pohyb a pobyt v přírodě. Výhled z rozhledny do nádherné podzimní šumavské krajiny pak byl pro všechny krásným zážitkem. Po návratu k autobusům se děti mezi sebou rozloučily a paní ředitelka Hoffmannová všem přislíbila, že se bude těšit na návštěvu zdíkovské školy u nich v Hohenau na plánované akci v příštím pololetí.

Michaela Vacíková, Zdíkov