Oproti tradičním zvyklostem se letos akce konala na školních zahradách a dětičky si pro rodiče nachystaly zábavné soutěžení. Akce se vydařila a maminky velmi potěšila.

Za poskytnutí fotek děkujeme Jaroslavu Pulkrábkovi.