Byl to den plný překvapení a nevšedních zážitků. Hned dopoledne jsme si vyšli na tankovku a objevili jsme tam novou sochu jménem „Láska“, u které jsme si udělali společnou fotku. V jejím okolí děti nasbíraly různé přírodniny a jen tak pro radost z nich poskládaly moc hezké obrázky, hnízda pro ptáčky, zvířecí pelíšky a dokonce i bránu do naší školky.  

Hlavní program se konal v odpoledních hodinách v přírodním areálu školní zahrady. Pozvali jsme rodiče, prarodiče, sourozence a všechny ostatní přátele a známé, aby naše předškoláky jejich loučením doprovázeli. Jako první vystoupily děti z tanečního kroužku Crabdance a pod vedením paní Kobanové předvedly svůj dračí tanec. Potom se již k poslednímu představení ve školce připravili naši předškoláci. Pomocí písniček, básniček, vyprávění a tanečků nás provedli svým dětským životem, nic nepokazili a potlesk byl doopravdy veliký.

Na školáky byli pasováni pomocí stříbrného meče, na památku si odnesli pohádkové knížky, pamětní listy, DVD s fotografiemi ze školky a své první vysvědčení. O sladkou tečku se postaraly paní kuchařky, po jejich výborné roládě se jen zaprášilo. 

Děti se svými rodiči se pomalu rozešly domů, ale opravdu jen na chvilku. V půl osmé večer stály za plotem školky znovu a netrpělivě čekaly, až jim paní učitelka odemkne. Nemohly se totiž dočkat, až budou ve školce ponocovat, jak pravila Karolínka. Ovšem hned se nešlo spát, čekala na nás další překvapení! Pozvání od paní učitelek na zmrzlinu, zdolání Žižkovy skalky, krásný výhled na naše Prachatice, dopis od skřítka Školníčka, úkoly, jejichž splněním děti získaly poklad. A ještě přípitek „pravým“ šampaňským, ochutnávka bábovky a již toho bylo tolik, že nezbylo nic jiného, než se umýt, vyčistit zuby a spát.

Postupně všichni usnuli při pohádce a ráno je nevzbudili ani mladší kamarádi, když přicházeli do školky, vstávali jsme skoro v osm. Tak a po prázdninách do školy! Nezbývá, než popřát hodně jedniček, dobré kamarády a trpělivé paní učitelky. 

Za MŠ Česká – Paraplíčko Prachatice Mirka Studená