Domluvily se, že děti namalují obrázky a nějakým způsobem je předají obyvatelům Domova Matky Vojtěchy. Tak se také stalo. Děti pro klienty nakreslily krásné obrázky a přinesly je spolu s jejich učitelkami na zahradu Domova M. Vojtěchy, kde je společně rozprostřely na stůl. Pod okny zařízení děti zarecitovaly ukazovací říkanku O ježkovi a zazpívaly písničku Čížečku, čížečku. Z okna se na ně dívali a poslouchali klienti Domova, vzájemně na sebe zamávali. Jaké radostné a milé bylo slyšet dětské hlásky, i když jen pod okny zařízení. Byl to velmi pěkný zážitek. Myslím, že obdarovány byly obě strany, obyvatelé recitací říkanek, děti tím, že mohly udělat radost starším a nemocným lidem. Před odchodem se děti ještě potěšily se sousedovic kočkou, která se také přišla podívat na obrázky, a hlavně s králíky a ptáčky, kteří se v zahradě Domova chovají. Po té personál zařízení odnesl namalované obrázky obyvatelům. Bylo takovým pohlazením slyšet, že se jim obrázky moc líbí a že jim udělaly radost. Nyní obrázky dětí zdobí společenskou místnost obyvatel.

A tak se naplnilo další rčení: radost rozdáváním roste.

S. Christiana