Inspirovali jsme se pořadem „ A přece se učí“ – ČT - Alice Nellis a Karla „ KOVY“ Kováře, kde vznikl moc pěkný nápad místo diváků v sále posadit jejich portréty.
Při projednávání tohoto projektu nás napadlo rozšířit jej na celý Jihočeský kraj. Proto jsme se rozhodli oslovit také  ředitele, pedagogy, kolegy a kamarády ze Základních uměleckých škol a Domů dětí a mládeže v Jihočeském kraji.
Co je potřeba pro tento projekt udělat?
Požádat děti, které k nám chodí do Domečků či uměleckých škol o vytvoření portrétu či autoportrétu jakoukoliv výtvarnou technikou – kresbou, malbou, koláží apod. Ten doručit do své ZUŠ či DDM. Zde tyto obrázky vystavit a tím by děti „byly“ zpátky s námi. Umístnění obrázků by bylo na každé instituci, tak jak to vy sami cítíte (na chodby školy, okna, třídy, lavice, hudebním či tanečním sále, v klubovnách, apod.) prostě na místa, která jsou obvykle plná dětí a jejich hlasů.
Pro všechny zúčastněné bude připravena odměna, o její podobě stále ještě jednáme.
Každé dílo by mělo být označeno: jménem, příjmením a telefonickým či emailovým spojením na zákonné zástupce dítěte. To abychom je mohli informovat o získané odměně, prostřednictvím vás.
Poté z těchto výstav pořídit fotografie či videozáznam, kde bude určitě uvedeno město a název instituce ze které jsou snímky pořízeny.
Časové ohraničení:
pro děti odevzdat portréty do 07. 04. 2021
pořízení a zaslání foto či videodokumentace do 15. 04. 2021.
Oslovíme jak regionální, tak i celorepubliková média o spolupráci a průběžném zveřejňování této naší společné aktivity od „A až do Z“. Celý projekt budeme medializovat od samotného nápadu, přes jednotlivé kroky až po finální záznamy vašich pracovišť.
Pokud budete mít nějaké dotazy nebo vám bude něco nejasného, prosím neváhejte kontaktovat koordinátora projektu Vladimíru Laschovou nebo její kolegyni Hanu Pospíšilovou tel. 725 832 977, email volary@ddm-prachatice.cz nebo laschova@seznam.cz.Vladimíra Laschová