Během jarních prázdnin se na hory, u nás nebo do zahraničí, vydává stále více lidí. Každý, kdo se na lyže či snowboard chystá, by si měl být vědom nejen toho, že je třeba chránit své zdraví, ale také zdraví a bezpečnost ostatních účastníků na sjezdovce. Podle zahraničních průzkumů Mezinárodní lyžařské federace (FIS) nemá část lyžařů a snowboardistů ani ponětí o tom, že nějaká „pravidla provozu” na sjezdovkách vůbec existují. Přes padesát procent dotázaných se například domnívá, že v případě nehody na svahu nemají žádnou povinnost zastavit, natož jako případní aktéři, svědci či poškození prokázat svou totožnost. Přitom tato povinnost vyplývá i z běžných zákonů.

Dvanáct procent všech nehod na sjezdovkách je způsobeno srážkami. Není divu – nejméně patnáct procent lyžařů si myslí, že na lyžích platí stejně jako na silnici přednost zprava. Lze předpokládat, že obdobně by průzkum dopadl i mezi českými sportovci – tomu ostatně odpovídá každoročně rostoucí počet zraněných. Ve vlastním zájmu by se měl proto každý s bezpečnostními pravidly seznámit.

Deset základních pravidel lyžařského provozu schválených Mezinárodní lyžařskou federací

1. OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.

2. PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.

3. VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním.

4. PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.

5. PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.

6. ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.

7. STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.

8. RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.

9. V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.

10. IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.

ČSOB Pojišťovna apeluje na všechny nadšence zimních sportů, aby si uvědomili možná rizika hrozící na sjezdovce i mimo ni a před odjezdem na hory si sjednali kvalitní cestovní pojištění.

Marie Cicvárek Fléglová