„Jedná se o dosti vzácný jedlý šiškovec černý. Ta jeho barva v jídle není zrovna lákavá,“ napsal do redakce Jan Malířský. Shodoval se s ním například i Vladimír Čermák, který poznamenal, že je to jedlá houba, i když poněkud tvrdší a podle vzhledu nepříliš vábná. „Při určování hub se musí brát ohled na mnoho znaků, a tak je nutné tuto informaci brát jako orientační a nedokonale určené houby musí laik považovat za nepoužitelné ke konzumaci,“ poradila Pavlína Karbová, která se také domnívá, že se jedná o šiškovec černý. Šiškovec černý sbírá například i Hana Homolková. Jako šiškovec černý určil houbu ze snímku i odborník Pavel Světlík. „Jedná se o méně kvalitní a spíše podřadnou, ale dobře jedlou houbu šiškovec černý,“ doplnil.