Po setmění jsme se vydali na lampionový průvod, který vedl od školy přes autobusové nádraží, kolem školky, apod. Průvod končil na fotbalovém hřišti, kde se děti rozdělily na dvě party. Jedna část šla zpět do školy a druhá prošla stezkou odvahy. Večer jsme zakončili pyžamovou párty na chodbě.

Druhý den ráno jsme zahájili hromadnou snídaní v jídelně. Paní kuchařky nám navařily čaj a my vybalili zásoby z domova.

Řádně posilnění jsme vyrazili na cestu za poznáním. Na stanovištích jsme plnili nejrůznější úkoly – zapojování obvodu a rozsvícení žárovky, tvorba ohniště, první pomoc způsobená popálením, výroba camery obscury a rozklad světla na duhu, seznámili jsme se se Sluncem, slavným vynálezcem A. Edisonem a mnoho dalšími zajímavostmi.

Přestože byla na nás v pátek již vidět únava, celá akce proběhla v objevitelském duchu a zažili jsme na ní mnoho legrace.

Dana Kohoutová