Tentokrát byla návštěva zaměřena na ryze podzimní téma, a to barvení žaludů. Nebyli to ale obyčejné žaludy, které byste mohli nasbírat pod dubem. Byly to odlitky ze sádry, které děti vzaly s sebou do Domova Matky Vojtěchy. K návštěvě se jako už několikrát připojila i rodilá mluvčí Sherri Davis. Ta pomáhá klientům zavzpomínat na doby, kdy někteří z nich angličtinu studovali.

Děti se v hospicovém parku nejprve nasvačily a pak už šly za klienty dovnitř. Kromě sádrových žaludů si přinesly i tempery a štětce a pustily se s klienty do práce. Ve skupinkách se jim pod rukama žaludy rozjasnily do svých skutečných barev a společné nadšení z práce nebralo konce.

Děti si v Domově Matky Vojtěchy mohly díky grantu od města Prachatice užívat opravdu dlouho, protože nazpátek do školy je dovezl autobus. Stejně tak klienti si mohli s Sherri připomenout své znalosti angličtiny.

DAGMAR KOZLOVÁ