Rozhodně bylo na co se těšit – v září nás čekalo hodně akcí. První akcí byl Běh pro zdraví na DDM, kam se vydala třetí a čtvrtá třída. Vyzkoušeli jsme si jednotlivé disciplíny, které byly pro nás připravené. Jsme velmi rádi, že jsme mohli být součástí této akce, neboť jsme udělali něco pro své tělo. A jak se říká „ve zdravém těle zdravý duch“.

V polovině září se druhá, třetí a čtvrtá třída vydala do Zahradní ulice, kde Český červený kříž u příležitosti Světového dne první pomoci uspořádal Den branné přípravy. Děti se seznámily s postupy první pomocí, hasiči předvedli zásady evakuace a dětem ukázali vybavenost hasičského auta. Policie nechala nahlédnout do svého auta a pověděla nám důležité informace ohledně dopravní bezpečnosti. Díky Jihočeské záchranné kynologické brigádě jsme se seznámili s jejich psími pomocníky, které svými jedinečnými schopnostmi nadchli všechny přítomné. Děkujeme za tuto skvělou příležitost, kde děti získaly nejenom informace, ale také praktické zkušenosti.

A co by to bylo za měsíc září, kdybychom v Paraplíčku neuspořádaly tematický den? Děti byly natěšené od samého rána. Program je doprovázel až do poledních hodin. Paní učitelky Lenka Cháberová a Jana Pešková Loukotová si pro děti přichystaly tematický den na téma Co se skrývá v Paraplíčku. Celá školka se sešla v amfiteátru naší zahrady, kde jsme to celé zahájili. Každá třída přiložila ruku k dílu a vzniklo nám krásné velké paraplíčko. To bylo nejenom uměleckým dílem, ale také symbolem sounáležitosti a rodiny, do které spolu patříme. Každý jednotlivý dílek = třída vytvořil celek školky Paraplíčka. Poté se každá třída rozdělila a po zahradě školky nacházela různá stanoviště, která společně plnila. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili dopoledne plné zábavy. Ze zahrady školky jste mohly slyšet smích a křik nadšených dětí. Nesmíme však zapomenout zmínit ani naše prvňáčky, kteří teprve 4. září zahájili svůj první školní den. Pomalu se rozkoukávali, ochutnávali svačinky a obědy, hráli si, cvičili, zpívali, tvořili a objevovali prostředí Paraplíčka. A musíme je moc pochválit! Všichni to zvládli moc statečně a vykročili pravou nohou vstříc novému dobrodružství. Mějte se moc krásně a užívejte si společné chvíle, tak jako my v Paraplíčku.