Pieta s položením věnců se konala k udržení veřejné paměti: na německou nadvládu let 1938 - 1945 a její oběti; na povstání čkyňského lidu 5. května 1945 a jeho obětí; na osvobození Čkyně a Československa spojeneckými armádami r. 1945; na Den národního vzdoru 27. května 1942, který byl loňského roku uzákoněn jako Významný den ČR. Stanislava Tůmová, starostka obce Čkyně ve svém projevu připomněla historické události doby války, její oběti a potřebu udržovat úctu k armádám, které nás r. 1945 přišly osvobodit.

Vojtěch Plesník, předseda Sdružení válečných veteránů Jihočeského kraje a předseda ČsOL - jednoty Vimperk v projevu účastníkům zdůraznil, že pieta patří všem tehdejším osvoboditelům Československa. To znamená uctívat válečné oběti bez ohledu, zda to tehdy byl Rus, Ukrajinec, Američan, Rumun či voják jiné národnosti; nedovolit přepisování dějin podle politické, ideové a davové objednávky.

Paměť Čkyňska II., v protektorátním okresu Strakonice, 1938 - 1945

Ne každá obec má sepsanou a dostatečně doloženou publikaci o historii let 1938 - 1945.

Nová kniha Paměť Čkyňska II. od autora Petra Martana je pokračováním jeho děl a přináší zásadní rozšíření doposud známých dějin Čkyňska a okresů Strakonice a Prachatice. Kniha chce přispět k uvědomění si současné hrozby války a jejího vnímání.

Čtenář se také dozví o dnech osvobození Čkyně a okresu a že po osvobození Americkou armádou se zde ještě nacházelo mnoho Němců, kteří byli zatýkáni za nebezpečných situací četnictvem a členy odbojových skupin. Je uveden konečný popis událostí 5. května 1945 na náměstí ve Čkyni, který mění dosavadní výklad událostí. Největším hrdinou květnové revoluce byl velitel četnické stanice ve Čkyni Alois Málek. Jeho činnost a hrdinství nebylo doposud publikováno - a ani historicky doceněno.

Vyčerpávajícím způsobem je uveden popis činnosti členů a zásluh odbojových skupin Niva a Šumava II.; dále jejich poválečné sdružování a prověřování činnosti, které se táhlo až do r. 1977, kdy téměř všem bylo odebráno uznání dle zákona, neboť nepatřili do komunistického odboje.

Občanská připravenost na válku

Kniha dokumentuje Čkyňsko a naše předchůdce jako vlastence s vysokou schopností bránit národní stát. "Svaz brannosti" byl založený ve Vimperku r. 1946 a měl v každé obci pobočku, která organizovala brannou výchovu a civilní připravenost obyvatel na válku.

Tímto naši předchůdci byli připraveni na možnou válku více, než my - dnes. Přičemž dnešní hrozba války je vysoká a její dopady na civilní obyvatelstvo by byly daleko ničivější, než v době II. svět. války a později. Civilní obrana byla zrušena a tuto mají dle zákona zabezpečovat obce. Armáda ČR je tak málo početná, že nezabezpečí plošnou civilní obranu. Sklady hmotných rezerv státu obsahují potraviny, vodu a základní potřeby pro obyvatele ČR jen na dva dny. Takový stav je nebezpečný, jsme zranitelní a nepřipravení.

Prostřednictvím knihy si možno uvědomit, že nebýt 2. světové války, tak by Češi nezískali zpět území zabraná r. 1938; nebýt 1. světové války, tak by nebylo Československo. Historická skutečnost, že až vítězové světové války s desítkami miliónů mrtvých jsou schopni diktovat ostatním státům navrácení zabraných území, to je krutá pravda a předpověď pro současnou Evropu.

Lidé tak mohou pochopit, že tehdejší "špatný mír" v podobě odstoupení Sudet a přijetí Protektorátu - bylo lepší řešení, než čestná válka. Nakonec stejně Češi zvítězili. Pokud si toto čtenář uvědomí, potom pochopí, že i pro současnou hrozbu války v Evropě platí diplomatická moudrost: "je lepší špatný mír, než válka s milióny mrtvých".

Vydání knihy Paměť Čkyňska II. bylo podpořeno z veřejných financí: Obec Čkyně, Město Volyně, Město Vimperk, Město Prachatice, Obec Bohumilice. Další podporovatelé: Mgr. Václav Šilhavý, Josef Vítovec. Neprodejnou knihu lze získat zdarma na OÚ Čkyně v sekretariátu starostky, nebo u autora na tel. 732 373 448, martanckyne@seznam.cz.

Autor: Petr Martan