„Pomalu přes, ale jistě vzniká plán, Plán prevence kriminality na období 2021 – 2023. Jeho výsledná podoba bude představena na podzimním zastupitelstvu města Prachatice,“ sdělil místostarosta města Jan Klimeš. Plán prevence kriminality města Prachatice na tříleté období vzniká v pracovní skupině lidí, kteří mají zájem, aby město Prachatice bylo bezpečné.
Pracuje se nejen na pocitové mapě, ale také swot analýze a připravena je v současné chvíli i demografická studie. Vize, opatření, aktivity jsou i na vás. Pokud máte zájem zapojit se do tvorby, můžete několika způsoby. Jednak si můžete stáhnout dotazník na našich webových stránkách města a vyplnit a poslat nám jej, dále pak napsat své vyjádření v jaké oblasti by mělo město Prachatic podpořit preventivní opatření, či se nahlásit a přímo přijít na schůzku pracovní skupiny (po nahlášení emailu, poté vám přijde pozvání). Blíže u koordinátora Hanky RH+ Rabenhauptové (hana.rabenhauptova@mupt.cz, nebo na telefonu: 724188864, či u pana místostarosty Jana Klimeše).
Na téma prevence kriminality diskutovaly 24. července i děti  z příměstského tábora v Prachaticích ve Středisku jógy v denním životě, pod vedením Síty Rojové. Ona i ostatní vedoucí tábora se aktivně jak dotazníků, tak pocitové mapy zúčastnili.

Hanka RH+ Rabenhauptová, Prachatice