Během seminářů se celkem 50 účastníků učilo, jak pečovat o seniora se ztíženou hybností či osobu se zdravotním postižením s ohledem na všechna specifika (fyzická manipulace, polohování, tělesná obsluha, komunikace s handicapovaným). Také si vyzkoušeli různá zdravotní postižení ve speciálním gerontoobleku a za pomoci dalších simulačních pomůcek.

 Zuzana Pelikánová