První adventní neděli panovala venku vskutku "Ladovská zima" a my jsme tradičně zavítali do Záblatí do kostela sv. Jana Křtitele. Po koncertu jsme naším zpěvem doprovodili rozsvěcení vánočního stromu, a tak byl zahájen náš vánoční maraton. Následující neděli naše kroky vedly do kostela sv. Markéty ve Vitějovicích a poté tradičně do příjemně vyhřáté místní hospůdky na malé občerstvení. Následoval doslova prozpívaný týden, neboť nás každý den čekal jeden koncert. V uplynulém roce nás oslovil pan dirigent a houslový virtuos Oldřich Vlček s jeho orchestrem Virtuosi di Praga, se kterým jsme navázali spolupráci v rámci výpomoci při provedení Rybovy České mše vánoční, a to ve Strakonicích a v Písku. Ačkoli "Rybovka" je v našem repertoáru téměř od počátku vzniku sboru, snad poprvé jsme ji zpívali spolu s dětským pěveckým sborem Voci Bianche z Březnice. Byla to pro nás opět další zajímavá, a především velice příjemná zkušenost pod osobitou taktovkou jiného dirigenta.

Následovala Česká mše vánoční v Kamenném Újezdu s naší domovskou Pošumavskou komorní filharmonií pod taktovkou Karla Haymanna. Naším vánočním repertoárem jsme potěšili také posluchače doma v Prachaticích, kde jsme zazpívali na Velkém náměstí při Adventních podvečerech. Další naše spolupráce proběhla pod vedením pana dirigenta Jakuba Waldmanna, který řídí Písecký komorní orchestr. Společně jsme uvedli Rybovu mši v Protivíně.

Celý týden jsme završili při 3. adventní neděli dvojkoncertem, a to ve Strunkovicích nad Blanicí, kde jsme historicky poprvé zpívali v kostele sv. Dominika, a následně jsme se ohřáli v kinosálu ve Zdíkově, kde se k nám připojily děti ze ZUŠ Stachy se svým vánočním pásmem. Na závěr koncertu jsme si zazpívali i několik koled společně.

Následoval dvoudenní pěvecký odpočinek, a i když si různé zdravotní neduhy s našimi zpěváky pěkně pohrávaly (z počtu bezmála 38 aktivně zapsaných členů se nás na koncertech v průměru účastnilo kolem 25 zpěváků), rozjeli jsme se potěšit posluchače do Dubu, kde opět své pásmo koled předvedly děti z místní MŠ a ZŠ a vystoupili také klienti ze STROOM Dub.

Naposledy v loňském roce náš vánoční program zazněl 21.12. ve Zbytinách, a to opět ve spolupráci s místní dětskou skupinou a základní školou. Jako každý rok připravily paní učitelky s dětmi krásný program. Celý koncert jsme opět završili společným zpíváním koled a jako bonus přišla vhod na zahřátí výborná polévka.

A pomalu se blížíme do cíle našeho pěveckého maratonu. Jak už jistě mnoho prachatických občanů ví, datum 22.12. patří tradičně České mši vánoční v Národním domě v Prachaticích. Ani loni tomu nebylo jinak. Toto datum je tradiční právě tím, že se narodil zakladatel našeho Smíšeného pěveckého sboru Česká píseň, ale i Pošumavské komorní filharmonie, pan Josef Maidl, historicky první držitel Ceny města Prachatice, který by se letos dožil 101 let. Cílovou páskou jsme se prozpívali spolu s Rybovou mší za doprovodu PKF pod taktovkou Karla Haymanna 28.12. v kostele sv. Jakuba v Prachaticích, kde nám odměnou bylo nejen nádherné prostředí, ale i zaplněný kostel posluchači aplaudujícími ve stoje. V jediný moment nás všechny propojil společný zpěv koledy "Narodil se Kristus Pán".

Jak bylo v úvodu zmíněno, odzpívali jsme 14 koncertů… A protože se říká:“jak na Nový rok, tak po celý rok“, 1.1.2024 jsme přijali pozvání do německého Bischofsreutu, kde jsme krásnou Českou mší vánoční potěšili německé posluchače. Plným kostelem se linuly nádherné tóny naší české hudby a zpěvu, které byly odměněny nadšeným dlouhotrvajícím potleskem. Věříme tedy, že výše zmíněnému přísloví dostojíme i v letošním roce 2024, že ho společně prozpíváme a opět rozdáme trochu té radosti při společných setkáních s vámi, našimi příznivci.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem zpěvákům ze Smíšeného pěveckého sboru Česká píseň Prachatice, všem pěveckým a instrumentálním posilám (i těm nejmenším), za náročnou, ale myslím úspěšně zvládnutou vánoční štaci a za to, že spolu můžeme tvořit pěknou muziku pro radost nás všech, ale také rodině, která mi pomáhá dělat to, co mám ráda a všem posluchačům za jejich přízeň. Do nového roku všem přeji za sebe, ale i za celý sbor, ať se můžeme dál ve zdraví potkávat, a zároveň bych chtěla vyzvat všechny, kteří by rádi zpívali s námi, neváhejte a přijďte mezi nás. Věřím, že nás čeká krásný tvůrčí rok plný práce, setkávání při tradičních akcích, ale také přípravy na významné jubileum sboru v příštím roce, a to 40 let České písně na scéně.

Marcela Tomková, sbormistryně