Ani některé paní učitelky nebyly tak odvážné jako děti. Díky tomuto programu jsme se dozvěděli, jaká zvířata žijící v České republice mohou být pro člověka nebezpečná. Představeni byli nejenom hadi, ale také pavouci, vosy, rysy, medvědi a další. Názorně jsme si ukázali, co máme dělat, pokud se setkáme s těmito fascinujícími nebezpečnými zvířaty. Na Dřípatce jsme zjistili praktické rady, které nám dodaly odvahu, abychom se jich už nemuseli bát. Seznámili jsme se také s živým hadem Žofkou, kterou si děti mohly pohladit a někteří odvážní dokonce pochovat. V polovině března předškoláci vyrazili na den otevřených dveří do Základní školy Vodňanské, kde se seznámili nejenom s prostředím školy, ale také nahlédli do výuky a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké je to být školákem. Paní učitelky z prvních a druhých tříd si pro děti připravily úkoly, které se děti pokusily splnit ve spolupráci s prvňáky a druháky. Předškolní děti byly velmi šikovné – splnily všechny zadané úkoly na výbornou. To je známkou dobré připravenosti a nás to velmi těší. Je tedy čas se pomalu chystat do školy… Pozor, pozor, na vědomost se dává, že do školky 15. března přijelo Divadlo KOS s pohádkou „Jak skřítek málem zaspal jaro“. Děti se usadily a napínavě poslouchaly, neboť skřítkové Čepička a Konvička žijí každý na svém paloučku, o který se starají. Jenže Čepička je pěkný lenoch, málem zaspal jaro a má celý palouček ještě pod sněhem. Konvička se mu sice snaží pomoci, ale má dost své práce. Díky pomoci dětí z Paraplíčka se vše stihlo a můžeme se pomalu chystat na Velikonoce. Příběh byl velmi krásný i poučný. Všem se moc líbil.

Ani v měsíci březnu nebyly děti ochuzeni o návštěvu Městské knihovny Prachatice s názvem Knihovnické pohádky. Prostřednictvím těchto setkání v knihovně si děti získávají nejenom povědomí o to, jak funguje knihovna, ale taktéž nachází zalíbení v prohlížení knih a následné četbě. Paní knihovnice byla velmi milá, trpělivá a pro předškoláky si připravila velmi zajímavý výukový program, který nenásilnou formou zavedl děti do světa příběhů a knih. Děti se dozvěděly, jak se správně chovat ke knihám. Na závěr si každý vyrobil svou záložku do knihy. Nebyla to však obyčejná záložka – každý měl na ní nalepenou svou fotografii. Dopolední program v knihovně si děti moc užily. Teď už jistě každému záložka zdobí jeho oblíbenou knihu. Vynášení Morany a vítání jara 2023… JARO JE TADY! Paní zima – MORANA končí svou vládu, a tak jsme ji symbolicky společně s dětmi z celé školky Paraplíčko vynesli a otevřeli pak zámek nejkrásnějšímu období v roce – jaru. Vynášení Smrti nebo Morany je starodávná tradice, která se ze starých slovanských časů dochovala až do dnešní doby. Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara velmi významnou událostí. Tento tematický den si pro děti připravily učitelky druhé třídy Petra Šicnerová a Jana Seberová. Po celé zahradě školky byly rozmístěné stanoviště, na kterých děti plnily jednotlivé úkoly, tak aby se dostaly k cíli – k samotné Moraně, tedy k ohništi, kde jsme ji symbolicky zapálili. Děti si celé dopoledne moc užily. Nyní se již těšíme, co nám přinese měsíc duben.

Marika Šmajclová, MŠ Paraplíčko, Česká ulice, Prachatice