Celkem pět interaktivních seminářů, jichž se zúčastnilo více jak sto účastníků, proběhlo v prachatickém KreBulu. Tématem byly židovské tradice a zvyky, které představily lektorky Židovského muzea Zuzana Pavlovská a Martina Kutková. 

„Semináře jsou připraveny tak, že účastníci se v menších skupinkách stávají badateli a zpracovávají určité téma – například běh života, svatba, šabat, domácnost, pesach. Z připravených dokumentů a artefaktů připraví odpovědi na otázky z pracovního listu, které se tématu týkají a na jejichž základě představí dané téma ostatním účastníkům“, přiblížila lektorka Zuzana Pavlovská.

 Během prezentací jsme měli možnost prohlédnout si celou řadu předmětů, které jsou pro některé zvyky a tradice důležité. Došlo  i na ukázku součástí doplňků, které jsou důležité pro vstup chlapců do náboženské dospělosti. V závěru jsme pak mohli vidět, jak zhruba probíhá typický svatební obřad.

 Děkujeme žákům a pedagogům ZŠ Národní, studentům a pedagogům gymnázia a střední pedagogické školy a také veřejnosti za účast na workshopech a vzájemné obohacení o nové poznatky a znalosti. 

ZDENĚK KREJSA