Volarský advent začal v sobotu 26. listopadu na náměstí a ve společenském sále radnice. Náměstí patřilo stánkařům, kteří prodávali zboží i pochoutky všeho druhu, nejvíce chutnala cukrová vata. K dostání byly hračky, čepice, šály a ponožky, ale i adventní věnce a něco do kuchyně a další vánoční zboží. V dřevěném stánku prodávali volarští zastupitelé i radní punč s rozinkami a byl výborný.
Společenský sál patřil trhu vánočního zboží a vesměs volarským prodejcům, mezi kterými tradičně nechyběli ani volarští skauti. V mysli mi utkvěly vánoční ozdoby, které vyrábí pan Jaroslav z Volar, prodávalo se ale i jmelí.

Lidé mohli také přispět na Nové Háro (organizace, která zprostředkovává darování vlasů a financujeme výrobu paruk pro onkologicky nemocné děti a dospívající). Jedna z přítomných volarských slečen se rozhodla své vlasy na paruku pro Nové Háro darovat. My jí moc a moc děkujeme za velkou odvahu i podporu.

To byla sobotní část adventu, kterou zpestřilo trio hudebníků, kteří z balkonu radnice ze kterého hrály koledy a vánoční melodie.

Nedělní program

Neděli 27. listopadu volarští začali v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské. Zahajovalo se slavnostní fanfárou trubačů a bylo oznámeno, že nadešel čas adventu a my se po téměř dvou letech můžeme takto krásně sejít.
Nejdříve pan farář Římskokatolické farnosti Volary Karel Farář, přivítal volarany a poděkoval jim, že přišli v tak hojném počtu. Potom uvítal starostku města Martinu Pospíšilovou, která popřála všem krásný vánoční čas a zapálila první svíci na adventním věnci.
Následoval krásný adventní koncert, který připravila volarská ZUŠ a KIC Volary. Mladí umělci pohladili po duši. Zazněly koledy i další vánoční písně a další melodie zahráli mladí umělci a zazpíval pěvecký sbor pod vedením Dany Koldinské.

Jelikož vánoční čas je i okamžik překvapení a rozbalování dárků, byl jeden rozbalen i při koncertu. S mladými umělci si spolešně zazpívaly dámy, které před téměř třiceti lety stály u zrodu volarského sborového zpívání. Dnes jsou to již maminky a některé z nich mají své děti v pěveckých sborech ZUŠ Volary. Nádherně podaly písně:  Půlnoční, Už z hor zní zvon a Ó pane náš a sboru se dostalo velkého potlesku, který patřil všem umělcům za ojedinělý a po velmi dlouhé době krásný zážitek.

Po té se šlo za cinkání zvonků do kostela. Starostka Martina Pospíšilová popřála všem krásný adventní čas a pan farář posvětil vánoční strom  a popřál, aby u něj vládla radost pohoda, a aby adventní čas byl opět tím, čím má být, tedy setkáváním a sousedským pozastavením. Požehnal i velké vánoční ozdobě, která zdobí volarské náměstí.
V 17.00 hodin se rozsvítila vánoční výzdoba.

Za článek a fotky děkujeme Ladislavu Beranovi