Společnost vyrábějící reklamní prostředky byla založena v roce 1998 a sídlila v Chrobolech, Netolicích, Prachaticích a Volarech. Jde o „dcerku“ stejnojmenné firmy v Markt Schwabenu. V návrhu uvedla, že se dostala do problémů kvůli vysokým nákladům. Za nájmy prý musela platit měsíčně 173 000 korun, dnes jen 42 000 korun. Snížila mzdy, ze 60 stálých zaměstnanců má třináct.

Jednatelé tvrdí, že restrukturalizace byla dokončena, firma je schopna výnosně podnikat a vyrovnat se s věřiteli. V návrhu na vyrovnání nabídli uhradit závazky k zaměstnancům nejpozději do potvrzení návrhu, 15 procent z pohledávek věřitelů II. třídy do půl roku, 35 procent do roka, 60 procent do 18 měsíců a sto procent do dvou let.

Krajský soud vyrovnání povolil. Na schůzce s věřiteli jednatelé opakovali, že podnik má „perspektivu“. Zástupkyně zdravotní pojišťovny ale připomněla, že WEP neplatí běžné pojistné, ani neplní splátkový kalendář. Další z věřitelek poznamenala, že firma je ve ztrátě dlouhodobě, což je založeno tím, že pracuje jen pro mateřskou firmu, a její ceny jsou podhodnoceny.

Věřitelé chtěli slyšet, že firma hradí průběžné závazky. Před termínem řízení dlužník vzal návrh na vyrovnání zpět. Uvedl, že vyvstaly problémy, které mu neumožňují aktuálně závazkům dostát, a poznamenal, že po usnesení soudu ke zmíněnému návrhu na vyrovnání podá návrh na konkurz na svůj majetek.

WEP má závazky 13,5 až 20 milionů korun.