Ti se proto vydali na jejich pravidelnou kontrolu. Kolem půlnoci zkontrolovali ulici Topolovou, v půl druhé banku v Družstevní, ve tři ulici Mírovou a po třetí hodině dům s pečovatelskou službou. Všechny vchody do objektů byly uzamčeny.

(aja)