Napsal však lživé údaje o zaměstnání, výši příjmu a počtu vyživovaných dětí. Získal přes dvacet jeden tisíc korun s tím, že je bude dvacet měsíců splácet. Žádnou splátku ale neuhradil.