Hlídce se podařilo skot dostat zpět na louku a dcera jejich majitele slíbila, že elektrický ohradník upraví tak, aby část stáda už na vozovku neběhala.