Svůj závazek sice plnil, mobilní telefon pravidelně splácel, ale při uzavírání smlouvy lhal o svém zaměstnání, aby tak vůbec úvěr dostal. To se mu nevyplatilo, na vše se přišlo.