Do prodeje totiž uvedl tři nosiče zvuku, přestože se jednalo o pirátské rozmnoženiny hudebních zvukových nahrávek pořízených vypalováním. Neoprávněně tak zasáhl do zákonem chráněných práv.


(aja)